Ưu và Nhược điểm của SEO, phối hợp với các kênh khác ra sao?