Dịch vụ SEO tổng thể website, từ khóa – KPI tối thiểu 70%